Coaching

A globális folyamatok által indukált változások folyamatos alkalmazkodásra kényszerítik a gazdasági és társadalmi szereplőket. A változásokhoz való alkalmazkodás többek között azon múlik, hogy az egyének és közösségek, az általuk létrehozott és működtetett különböző szervezetek képesek-e megfelelő válaszlépéseket tenni, amelyek előkészítésében és megvalósításában jelentős szerep hárul a vezetőkre és a munkatársakra egyaránt.

A vezetőket, illetve a változások élére álló kulcsembereket támogató komplex módszer-és eszköztárral rendelkező coaching alkalmas arra, hogy egyfelől az önismeret és a kompetenciáik fejlesztésével, valamint új lehetőségek felmutatásával képessé tegye az intervenciót igénybe vevőket a hatékonyabb helytállásra, fokozva ezzel teljesítményeiket, erősítve környezetükre gyakorolt hatásaik pozitív mivoltát. Másfelől a coaching által fejlesztett vezető, illetve a változásvezetésben élen járók személyes példamutatása, magatartása, az általuk képviselt munka részeként és általuk közvetítve jelentős mértékben hozzájárulhat a beosztottak vagy más személyek, csoportok és közösségek fejlődéséhez, az egyéni és csoport szintű teljesítmények javulásához. A coaching ebben a megközelítésben nem csak a dolgozói teljesítmények fokozását ösztönző folyamat, hanem egyben jövőorientált komplex segítségnyújtás új célkitűzések vagy az elvárt magasabb teljesítmény eléréséhez.

Coaching intervencióink

  • egyénekre és
  • csoportokra, team-ekre, illetve közösségekre egyaránt irányulnak,
    műfaj tekintetében magukban foglalják
  • az executive-,
  • a business-,
  • az integrált-,
  • az interkulturális-,
  • a team-és
  • a life coachingot.