HR tanácsadás – vezető-és személyzetfejlesztés

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai szerint a vezetőkre és a beosztott munkatársakra irányuló különböző személyzetfejlesztési intervenciók, képzések, tréningek, humánerőforrás-fejlesztési programok sikerrel javíthatják a dolgozók közti együttműködés hatékonyságát és a teljesítményeket az egyes szervezetekben.

Az alkalmazottak fejlesztését célzó programok lényege, hogy képessé kell tenni a vezetőket és a különböző munkacsoportokban, team-ekben, egyéb szervezeti formációkban dolgozó munkavállalókat átalakuló vagy teljesen új feladataik minél hatékonyabb módon történő ellátására és az ezekhez tartozó fejlődési célok abszolválására.

Egyfelől az alkalmazottak meg kell, hogy feleljenek a munkahely által képviselt technikai és szociális sajátosságok (szociotechnikai feltételek és elvárások) összeegyeztetéséből fakadó követelményeknek, valamint ismerniük kell a szervezet formális dimenziói mellett az informális szférára ható, a csoportokat, munkavégző közösségeket érintő folyamatok jellemzőit és hatásait. Mindezek alapján a munkavállalók személyes és aktív bevonódásuk révén képessé kell, hogy váljanak munkahelyi közösségeik erősítésére, a csapatépítés elősegítésére.

Másrészt a vezetőknek ugyancsak képessé kell válniuk arra, hogy megfelelő hatékonyságot elérve, valóban csökkenteni tudják a külső környezet részéről származó kockázatokat és bizonytalanságot. Emellett a vezetők segítségével a munkavállalói csoportok meg kell, hogy őrizzék saját kapacitásaikat és integritásukat, illetve törekedniük kell arra, hogy ezeket a mindenkori igényeknek megfelelően növelhessék is, kiszélesítve így a határaikat, megnövelve lehetőségeiket.

HR-tanácsadás, vezető-és személyzetfejlesztés keretében alkalmazott intervencióink magukban foglalhatják az alábbiakat:

 • Szervezeti humánerőforrás vizsgálatok és fejlesztési akciók tervezése és kivitelezése (HR audit, erőforrás-analízis, kompetenciaanalízis, motivációanalízis, dolgozói elégedettség felmérés, „360 fokos” felmérés, vezetői coaching, team coaching, empowerment, outsourcing, outplacement, munkakörelemzés és értékelés stb.).
 • Oktatási, képzési, átképzési beavatkozások tervezése és kivitelezése vállalatok, vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek számára az alkalmazott, illetve a térségi munkaerő hatékonyságának javítása érdekében, valamint a munkanélküliség csökkentése céljából.
 • Csoport tréningek tervezése és lebonyolítása üzleti és nonprofit szervezetek, valamint költségvetési intézmények részére a következő személyzetfejlesztési területeken:
  o vezetőképzés-és kiválasztás,
  o kulcsemberek kiválasztása és fejlesztése,
  o konfliktus-és problémakezelés,
  o időgazdálkodás,
  o team-építés,
  o szervezeti kommunikáció,
  o multikulturális kommunikáció és együttműködés javítása,
  o participáció és empowerment: feladatok, intézkedési és döntési jogkörök delegálása, kapcsolódó kompetenciák fejlesztése,
  o prezentációtechnika,
  o teljesítményértékelés – munkahatékonyság növelés,
  o ösztönzésmenedzsment,
  o karriermenedzselés,
  o változásmenedzselés,
  o értékesítési hatékonyságnövelés,
  o ügyfélkapcsolatok javítása,
  o kritikus ügyfelek kezelése,
  o team- és vezetői coaching.
 • Vezető-, illetve vezetői kiválóság-fejlesztő intervencióink arra irányulnak, hogy a szervezeti vezetők mind szemléletükben, mind magatartásuk, mind pedig kompetenciáik tekintetében a legjavát tudják nyújtani a szervezetek számára, s mintegy példaként álljanak a munkatársak előtt.