Szervezetfejlesztés

A különböző formában működő szervezeteket folyamatos kihívások érik a dinamikusan változó külső környezet részéről, amelyek által fellépő alkalmazkodási kényszer szervezet-és személyzetfejlesztési intervenciók tervezését és kivitelezését igényli.

A szervezetfejlesztés olyan tervszerű intézkedések folyamatba szervezett lépéssorozata, amely a szervezet alkalmazkodóképességének, ezáltal talpon maradásának, illetve hatékonyságának és eredményességének a növelését célozza.

A szervezetfejlesztés irányulhat a stratégiaalkotásra, a vezetői magatartás és stílus megváltoztatására, a szervezetben végbemenő tervezési és döntési folyamatok, a szervezeti kommunikáció, a vezetők és a beosztottak közti kapcsolatok, az együttműködési hatékonyság és a munkahatékonyság fejlesztésére, a dolgozói elégedettség és a teljesítmények növelésére egyaránt.

Fentieknek megfelelően a szervezetfejlesztés, mint komplex tanácsadói intervenció célja, hogy folyamatos támogatást biztosítson a szervezet számára a dinamikusan változó piaci igényekhez, külső körülményekhez való minél eredményesebb alkalmazkodáshoz, felkészítve a vezetőket és a beosztott munkatársakat a szervezeti változások kezelésére, fokozva egyben a szervezeten belüli, a dolgozók közti együttműködési hatékonyságot.

A szervezeti struktúra és a működési folyamatok változása kihat a szervezeti kultúra változására is, így a szervezeti struktúra, a működés és a szervezeti kultúra egyaránt a komplex intervenciók területeit jelentik.

Szervezetfejlesztési intervencióink tervezése, előkészítése során, pontos diagnózisalkotást követően, Megrendelőinkkel együttműködve jelöljük ki a beavatkozási területeket, amelyekre szakmai és módszertani szempontból adekvát, komplex fejlesztési folyamatokat tervezünk és kivitelezünk.

Szervezetfejlesztési intervencióink fókuszterületei az alábbiak lehetnek például:

  • Érdek- és konfliktuselemzések készítése vállalatok, vállalkozások megbízásából, valamint munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek együttműködési rendszereinek, érdekérvényesítési potenciáljának fejlesztése céljából.
  • Vállalati/szervezeti teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerek tervezése és kiépítése, a bevezetésüket megelőző felmérések lebonyolítása; komplex teljesítmény- és ösztönzésmenedzsment szisztémák rendszerintegrációja.
  • Szervezeti kultúra vizsgálatok tervezése és kivitelezése, multikulturális analízis.
  • Szervezeti kommunikáció hatékonyságát javító intézkedések alkalmazása előzetes vizsgálatok alapján.
  • Szervezeti érdekháló vizsgálatok lebonyolítása; konfliktuskezelési eljárásokat megelőző, a szervezeti konfliktusok feltárására és kezelésére irányuló felmérések és fejlesztési akciók kivitelezése.
  • Szociotechnikai vizsgálatok tervezése és megvalósítása vállalatok, vállalkozások, költségvetési intézmények és civil/nonprofit szervezetek megbízásából.