Társadalom-és gazdaságtudományi, humán kutatás-fejlesztési és innovációs célú intervenciók

A vállalatok, vállalkozások folyamatosan rákényszerülnek arra, hogy a külső környezetükből releváns adatokhoz, információkhoz jussanak annak érdekében, hogy döntéshozatali folyamataikat optimalizálhassák, döntéseiket hatékonyabbá tehessék. Kutatás-fejlesztési intervencióink az alábbiakat foglalják magukba:

  • Piackutatás végzése vállalatok, vállalkozások megbízásából adott piacra, piaci szegmensre vonatkozóan. Felmérések és elemzések végzése a piaci szereplők helyzetéről, a piaci folyamatokról, változásokról, a piaci feltételrendszerben érvényesülő trendekről, tendenciákról, a fogyasztói magatartás változásáról, annak befolyásoló tényezőiről, konkrét termékek vagy szolgáltatások értékesítési lehetőségeiről, a versenytársakról.
  • A hazai társadalmi és gazdasági feltételrendszer országos/nemzetgazdasági, illetve területi egységek és/vagy lehetséges piaci szegmensek vetületeiben való komplex felmérése és elemzése (háttérelemzés) hazai és külföldi vállalatok, vállalkozások részére, befektetések, beruházások, fejlesztések környezeti feltételrendszerének leképezése, a kockázati tényezők azonosítása (kockázatelemzés) és kompenzálása céljából.
  • Térségi, regionális kiterjedésű tanulmányok és fejlesztési koncepciók készítése előzetes felmérés (helyzetfelmérés) alapján önkormányzatok, fejlesztési társulások, ügynökségek részére támogatási programok prioritásaihoz, intézkedéseihez igazodóan.
  • Szociológiai felmérések, vizsgálatok minisztériumok, szakigazgatási szervek, önkormányzatok, civil szervezetek, forrásközpontok, fejlesztési ügynökségek részére, társadalmi szükségletek, igények (igény- és szükségletfelmérés) meghatározása, erőforrástérképek (gazdasági, szociális, foglalkozási, képzettségi stb.) előállítása céljából.
  • Munkaerő-piaci vizsgálatok, munkaerőforrásra fókuszáló felmérések és elemzések különböző piaci szegmensekre irányulóan üzleti szervezetek, önkormányzatok, szakigazgatási szervek, civil szervezetek részére.
  • Ágazati fejlesztési tanulmányok készítése, ágazati kapcsolatok elemzése a különböző szektorokban tevékenykedő innovációs célú közreműködők számára.
  • A felsőoktatás és az üzleti élet szereplőinek együttműködését segítő tudásintenzív szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges háttérelemzések, tanulmányok készítése, az együttműködési rendszer facilitálása.
  • A szociális gazdaság fejlődési perspektíváinak vizsgálata, a civil/nonprofit szervezetek érdekérvényesítési lehetőségeinek és feltételeinek feltérképezése. Hátrányos helyzetű célcsoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítását célzó intervenciók tervezése és kivitelezése.