Vállalati szociálpolitika, szervezeti jóléti rendszerek tervezése és bevezetése

A szervezeti jólét a struktúra, a működésmód és a szervezeti kultúra fejlődése szempontjából egyaránt fontos, a dolgozói elégedettség, a motivációkeltés és teljesítményértékelés, valamint az ösztönzésmenedzsment elengedhetetlen biztosítéka.

A vállalati szociálpolitika a szervezet dolgozóinak jólétét biztosító, egyénekre és munkavégző csoportokra irányuló támogató jellegű intézkedés-és tevékenységsorozat, amelynek célja a dolgozói motivációk és elégedettség fokozása, ezáltal az egyéni és csoportos munkavégző hatékonyság és a teljesítmények vállalati célok minél jobb kiszolgálását biztosító növelése.

Tanácsadó munkatársaink

 • felmérik a szervezeten belül a dolgozók jólétének fokozását biztosító fejlesztési
  igényeket, lehetőségeket és feltételeket,
 • megtervezik a szervezeten belül az egyének és csoportok jólétét biztosító
  intézkedéseket, illetve előkészítik azok bevezetését,
 • a jóléti intézkedések bevezetését követően az új funkciót s a hozzá kapcsolódó célokat, tevékenységeket integrálják a szervezeti struktúra és működésmód meglévő feltételrendszeréhez (a jóléti intézkedések rendszerintegrációját megvalósítva ezzel),
 • majd követik és mérik a jóléti intézkedések dolgozói motivációkat és elégedettséget fokozó hatásait, valamint az egyéni és csoportos munkavégző hatékonyság és a teljesítmények növekedését.

A vállalati szociálpolitika és a hozzá kapcsolódó jóléti intézkedések nem csak „befelé”, hanem „kifelé” is megnyilvánulhatnak: a szervezet társadalmi felelősségvállalása (CSR) nem pusztán egy deklarációban, hitvallásban, hanem konkrét, folyamatos programokban is megnyilvánulhat.

Tanácsadóink vállalják

 • a szervezet társadalmi felelősségvállalását (CSR) elősegítő és megjelenítő
  háttérvizsgálatok végzését, a kapott adatok, információk elemzését és értékelését,
  amelyek alapján elvégzik
 • a szervezet társadalmi felelősségvállalását (CSR) megjelenítő komplex dokumentáció kialakítását és a hozzá kapcsolódó
 • jóléti programok kidolgozását, megvalósításuk folyamatos menedzselését.